Company Logo


                                          


                                                   Екипът

Мениджърският екип е наследен от компания лидер в строителния бранш.

Професионалният  ни опит е натрупан в различни сфери на строителството, при сътрудничество с водещи компании, доставчици и клиенти.


Нашата мисия

Екипът на строителна  компания „ТРЕС  ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД”, се ангажира в най-висока степен с прилагането на най-строгите стандарти във всички етапи на строителния процес, за да удоволетвори напълно изискванията на своите клиенти и партньори. 

         Ние вярваме, че успехът на фирмата и на нашите партньори и клиенти е свързан с въвеждането на последните новости в строителството.  

         Колективът на фирмата се стреми към постигането на най-високи резултати във всички аспекти на дейността си.     

         Ние вярваме, че спазването на поетите срокове за изпълнение и високото качество на работата, при най-изгодна цена, са само едната част на едно равенство - професионализмът е точно толкова важен, колкото и резултатът.Powered by Joomla!®. Design by DataComp